<div align="center"> <h1>Centrum Edukacyjno-Metodyczne Dolina Baryczy w Miliczu</h1> <h3>Strona Centrum Edukacyjno-Metodycznego Dolina Baryczy w Miliczu</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://republika.pl/pompmilicz" rel="nofollow">http://republika.pl/pompmilicz</a></p> </div>